Політика конфіденційності в області обробки та забезпечення безпеки персональних даних
Справжня Політика конфіденційності персональних даних (далі - Політика конфіденційності) діє відносно всієї інформації, розміщеної на сайті в мережі iнтернет за адресою: http://port.agency, http://www.port.agency (далі - Сайт), яку відвідувачі, інші користувачі та інші особи можуть отримати про Користувача під час використання Сайту, його сервісів, програм і продуктів. Адміністратором сайту є фізична особа-підприємець Тейлор Дж. Катерина Володимирівна, яка діє від себе особисто та у власних інтересах, на підставі Свідоцтва про державну реєстрацію – серія А, № 321380, що в подальшому іменується Адміністратор.

Використання сервісів Сайту означає беззастережну згоду Користувача з цією Політикою і зазначеними в ній умовами обробки його персональної інформації; в разі незгоди з цими умовами користувач повинен утриматися від використання сервісів.


1. Загальні положення.
1.1. В рамках цієї Політики під персональною інформацією Користувача розуміються:
1.1.1. Персональна інформація, яку Користувач надає про себе самостійно при оплаті товарів на Сайті, а також персональні дані Користувача, в тому числі, але не обмежуючись номером мобільного телефону і електронною поштою.
1.1.2. Дані, які автоматично передаються сервісам Сайту в процесі їх використання за допомогою встановленого на пристрої Користувача програмного забезпечення, в тому числі IP-адреса, дані файлів cookie, інформації про браузер Користувача (або іншої програми, за допомогою якої здійснюється доступ до сервісів), технічні характеристики обладнання і програмного забезпечення, що використовуються Користувачем і т.д.
1.1.4. Справжня Політика конфіденційності застосовується до сайтів: http://port.agency, http://www.port.agency, а також до інших сайтів / додатків адміністратора які посилаються на дану Політику. Сайт не контролює і не несе відповідальності за сайти третіх осіб, на які Користувач може перейти за посиланнями, доступними на Сайті.


2. Цілі обробки персональних даних користувачів.
2.1. Сайт збирає і зберігає тільки ту персональну інформацію, яка необхідна для надання його сервісів або виконання угод з Користувачем, за винятком випадків, коли законодавством передбачено обов'язкове зберігання персональної інформації протягом визначеного законом терміну.
2.2. Персональну інформацію Користувача Сайт обробляє в наступних цілях:
2.2.1. Ідентифікації Користувача, зареєстрованого на Сайті.
2.2.2. Надання Користувачеві доступу до персоналізованих ресурсів Сайту.
2.2.3. Встановлення з Користувачем зворотного зв'язку, включаючи напрямок повідомлень, запитів, що стосуються використання Сайту, надання послуг, обробку запитів і заявок від Користувача.
2.2.4. Визначення місця знаходження Користувача для забезпечення безпеки, запобігання шахрайства.
2.2.5. Підтвердження достовірності та повноти персональних даних, наданих Користувачем.
2.2.6. Створення облікового запису Користувача.
2.2.7. Повідомлення Користувача Сайту про діючі у Адміністратора акції, спеціальні пропозиції, направлення Користувачеві будь-яких інших інформаційних повідомлень, включаючи рекламу.
2.2.8. Надання Користувачеві ефективної клієнтської і технічної підтримки при виникненні проблем, пов'язаних з використанням Сайту.
2.2.9. Проведення статистичних та інших досліджень, проведення опитувань.


3. Умови обробки персональної інформації користувачів і її передачі третім особам.
3.1. При організації та здійсненні обробки персональних даних Адміністратор керується вимогами Закону України про захист персональних даних (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, № 34, ст. 481) та прийнятими відповідно до нього нормативно-правовими актами.
3.2. Відносно персональної інформації Користувача зберігається її конфіденційність, крім випадків добровільного надання Користувачем інформації про себе для загального доступу необмеженому колу осіб. При використанні окремих сервісів Користувач погоджується з тим, що певна частина його персональної інформації стає загальнодоступною.
3.3. Адміністратор має право передати персональну інформацію Користувача третім особам в наступних випадках:
3.3.1. Користувач висловив згоду на такі дії.
3.3.2. Передача необхідна для використання Користувачем певного сервісу Сайту або для виконання певної угоди або договору з Користувачем.
3.3.4. Передача передбачена українським або іншим відповідним законодавством в рамках встановленої законодавством процедури.
3.3.5. У разі продажу Сайту до набувача переходять всі зобов'язання по дотриманню умов цієї Політики стосовно отриманої їм персональної інформації.
3.4. Обробка персональних даних Користувача здійснюється без обмеження терміну будь-яким законним способом, в тому числі в інформаційних системах персональних даних з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів.
3.5. При втраті або розголошення персональних даних Адміністратор сайту інформує Користувача про втрату або розголошення персональних даних.
3.6. Адміністратор Сайту вживає необхідних організаційних і технічних заходів для захисту персональної інформації Користувача від неправомірного або випадкового доступу, знищення, перекручення, блокування, копіювання, поширення, а також від інших неправомірних дій третіх осіб.
3.7. Адміністратор Сайту спільно з Користувачем вживає всіх необхідних заходів щодо запобігання збиткам або інших негативних наслідків, викликаних втратою або розголошенням персональних даних Користувача.


4. Обов'язки сторін.
4.1. Користувач зобов'язаний:
4.1.1. Надати інформацію про персональні дані, необхідну для користування Сайтом.
4.1.2. Оновлювати, доповнювати надану інформацію про персональні дані в разі зміни даної інформації.
4.2. Адміністратор зобов'язаний:
4.2.1. Використовувати отриману інформацію виключно для цілей, зазначених у цій Політиці конфіденційності.
4.2.2. Забезпечити зберігання конфіденційної інформації в таємниці, не розголошувати без попередньої письмової згоди Користувача, а також не здійснювати продаж, обмін, опублікування або розголошення іншими можливими способами переданих персональних даних Користувача, за винятком передбачених цією Політикою конфіденційності.
4.2.3. Вживати заходів обережності для захисту конфіденційності персональних даних Користувача згідно з порядком, зазвичай використовується для захисту такого роду інформації в існуючому діловому обороті.
4.2.4. Здійснити блокування персональних даних, що відносяться до відповідного Користувачеві, з моменту звернення або запиту Користувача або його законного представника або уповноваженого органу з захисту прав суб'єктів персональних даних на період перевірки в разі виявлення недостовірних персональних даних або неправомірних дій.


5. Відповідальність сторін.
5.1. Адміністратор, що не виконав свої зобов'язання, несе відповідальність за збитки, понесені Користувачем у зв'язку з неправомірним використанням персональних даних, відповідно до законодавства України.
5.2. У разі втрати або розголошення конфіденційної інформації Адміністратор не несе відповідальності, якщо дана конфіденційна інформація:
5.2.1. Стала публічним надбанням до її втрати або розголошення.
5.2.2. Була отримана від третьої сторони до моменту її отримання Адміністратором.
5.2.3. Була розголошена за згодою Користувача.


6. Вирішення спорів.
6.1. До звернення в суд з позовом у спорах, що виникають із відносин між Користувачем Сайту і Адміністратором, обов'язковим є пред'явлення претензії (письмового пропозиції про добровільне врегулювання спору).
6.2. Одержувач претензії протягом 10 календарних днів з дня отримання претензії письмово повідомляє заявника претензії про результати розгляду претензії.
6.3. У разі недосягнення згоди спір передається на розгляд до суду відповідно до територіальної підсудності за місцем знаходження Адміністратора (м.Київ).
6.4. До цій Політиці конфіденційності та відносин між Користувачем і Адміністратором застосовується чинне законодавство України.


7. Додаткові умови.
7.1. Адміністратор має право вносити зміни в справжню Політику конфіденційності без згоди Користувача.
7.2. Нова Політика конфіденційності вступає в силу з моменту її розміщення на Сайті, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики конфіденційності.
7.3. Всі пропозиції або питання по цій Політиці конфіденційності слід повідомляти на ел. пошту:
hello@port.agency.
7.4. Діюча Політика конфіденційності розміщена на сторінці за адресою: http://www.port.agency.


Редакція від 15.11.2018